апр. 092021
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2021 г.

Бюджет Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2021 г.