За нас

 

Детска градина „Радост“ е една от дванадесетте общински детски градини в район „Централен“, гр. Пловдив. В детското заведение функционират четири групи – първа възрастова група, втора възрастова група, трета подготвителна възрастова група и четвърта подготвителна възрастова група.

ДГ “Радост“ се намира на улица ‚Дон“ 15, в малкия и уютен кв.“Съдийски“ – микрорайон в близост до широкия център, но характеризиращ се с ниско строителство, спокойни улички и приятни зелени пространства. Детската градина разполага с просторни и светли занимални и спални помещения. Дворът и детските площадки са озеленени и тихи, има и обособено футболно игрище.

ДГ “Радост“ е открита на 01.04.1965г. Към момента е посещавана от над 110 деца, разпределени в групи по възрастов признак. Извършва се прием и обучение и на деца със специални образователни потребности.

Педагогическият екип на ДГ “Радост“ е от 16 души с висока квалификация, стремящи се към поддържане на продължаващата квалификация, съобразена с Европейските изисквания в тази насока. Учителите се стремят да осъществят приемственост и развитие в детското развитие, което да характеризира детската градина като среда за творчество, среда за културно –образователна и възпитателна работа и център за сътрудничество между деца, учители и родители.

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, пъстър, интересен и полезен.

В ДГ “Радост“ създаваме условия за:

– Целодневна организация на престоя от 7:00 до 19:00 часа.

– Качествено обучение и възпитание.

–Оптимална подготовка за децата за училище.

– Грижа, разбиране , позитивизъм.

– Сигурност и доверие.

– Ежедневна среща със спорта и изкуството.

– Пълноценно хранене и здравеопазване.

 

Възпитателно –образователния процес в ДГ се основава на:

– Държавните образователни стандарти за предучилищна възраст.

– Познавателните книжки и мултимедийни презентации на изд. “Изкуства“, като способстват за пълноценното развитие на децата.

– Цялостната концепция на ДГ “Радост“ е – пълноценно формиране личността на детето в интелектуален, емоционален и физически план, при отчитане творческия заряд, креативност, любознателност и висока сензитивност на децата.

– Възпитателно-образователния процес във всички възрастови групи се осъществява по седем образователни направления:

• Български език и литература
• Околен свят
• Математика
• Изобразително изкуство
• Конструиране и технологии
• Физическа култура
• Музика

Предлагаме и възможности за избор между различни допълнителни дейности:

• Английски език
• Модерен балет
• Народни танци
• Футбол
• Детска творческа работилница
• Логопедична подкрепа