май 222020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 20 ОА 919/21.05.2020 г. на кмета на Община Пловдив се възстановяват посещенията на децата в детските градини, считано от 26.05.2020 г.

Заповед на министър Ананиев

Заповед на на кмета на Община Пловдив

Декларация за информирано съгласие