юни 302020
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГ „РАДОСТ“ ПРЕЗ 2019/2020 УЧ. ГОДИНА

Поради извънредната ситуация в страната, свързана с епидемичната обстановка и разпространението на COVID-19, и невъзможността за провеждане на всички занимания с децата във формите за допълнителни дейности през второто полугодие на учебната 2019/2020 година, ДГ „Радост“ и ЕТ „Иван Китин – Прециз Бизнес”, /като изпълнител, предлагащ занимания по Английски език, Модерни Танци, Народни танци и Футбол/, се споразумяха за следното:
1. Изпълнителят да продължи обучителната си дейност в детската градина от 01.10.2020г., без родителите на записаните вече деца да имат ангажимент да направят избор на допълнителни дейности за новата учебна година, предоставяни от същия доставчик и след подписване на нов договор.
2. Родителите на децата от първа, втора и трета възрастови групи, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще получат съответното намаление на таксите през следващата учебна година – равно на 20 учебни часа.
3. На родителите на децата от четвърта възрастова група, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще им бъде възстановена сумата в срок до 30.06.2020г. включително, по график предоставен от изпълнителя.