сеп. 052020
 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли детски градини и училища.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар. картон или лична здравна профилактична карта.

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар – по служебен път

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния
статус на детето.

• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина:

• изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина:

• медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи

• здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния
статус на детето

• отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла

• изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в
яслата

• изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите извършено в
6-месечен срок преди постъпване в яслата.

• медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен

Обръщаме внимание че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни допълнително за деца които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.