апр. 072023
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2023 г.

Бюджет Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2023 г.

апр. 082022
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2022 г.

Бюджет Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2022 г.

апр. 092021
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2021 г.

Бюджет Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2021 г. Обяснителна записка и отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2021 г.

апр. 102020
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2020 г.

Бюджет Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2020 г.