апр. 092021
 

Бюджет

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2021 г.

апр. 102020
 

Бюджет

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2020 г.