ное. 142020
 

Със Заповед № РД-09-3213/13.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Заявлението трябва да се изпрати на официалния имейл на детската градина или да се предостави лично. Отсъствията на децата за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.

Заповедта на министъра на образованието

сеп. 052020
 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли детски градини и училища.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар. картон или лична здравна профилактична карта.

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар – по служебен път

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния
статус на детето.

• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина:

• изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина:

• медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи

• здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния
статус на детето

• отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла

• изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в
яслата

• изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите извършено в
6-месечен срок преди постъпване в яслата.

• медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен

Обръщаме внимание че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни допълнително за деца които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

юни 302020
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГ „РАДОСТ“ ПРЕЗ 2019/2020 УЧ. ГОДИНА

Поради извънредната ситуация в страната, свързана с епидемичната обстановка и разпространението на COVID-19, и невъзможността за провеждане на всички занимания с децата във формите за допълнителни дейности през второто полугодие на учебната 2019/2020 година, ДГ „Радост“ и ЕТ „Иван Китин – Прециз Бизнес”, /като изпълнител, предлагащ занимания по Английски език, Модерни Танци, Народни танци и Футбол/, се споразумяха за следното:
1. Изпълнителят да продължи обучителната си дейност в детската градина от 01.10.2020г., без родителите на записаните вече деца да имат ангажимент да направят избор на допълнителни дейности за новата учебна година, предоставяни от същия доставчик и след подписване на нов договор.
2. Родителите на децата от първа, втора и трета възрастови групи, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще получат съответното намаление на таксите през следващата учебна година – равно на 20 учебни часа.
3. На родителите на децата от четвърта възрастова група, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще им бъде възстановена сумата в срок до 30.06.2020г. включително, по график предоставен от изпълнителя.

май 222020
 
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 20 ОА 919/21.05.2020 г. на кмета на Община Пловдив се възстановяват посещенията на децата в детските градини, считано от 26.05.2020 г. Заповед на министър Ананиев Заповед на на кмета на Община Пловдив Декларация за информирано съгласие

мар. 132020
 

13 Март 2020 г. Уважаеми родители, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на […]