апр. 102020
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2020 г.

Бюджет Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2020 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2020 г.

мар. 132020
 

13 Март 2020 г. Уважаеми родители, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на […]