апр. 092021
 
Бюджет на ДГ „Радост” за 2021 г.

Бюджет Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.03.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.06.2021 г. Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 30.09.2021 г. Обяснителна записка и отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Радост” към 31.12.2021 г.

ное. 142020
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА  ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

Със Заповед № РД-09-3213/13.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Заявлението трябва да се изпрати на […]

сеп. 052020
 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли детски градини и училища. По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар. картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, […]