Екип

 
Милена Богданова – директор

 

Педагогически екип:

Петя Ангелова – старши учител

Таня Пашина – старши учител

Гергана Гюрова – учител

Радостина Шишкова – старши учител

Снежана Христева – старши учител

Магдалена Апостолова – старши учител

Карина Клинчева – учител

Елена Марковска – учител

 

Учител по музика – Елена Дългъчева

Помощен персонал:

Валентина Никова – помощник-възпитател

Пенка Величкова – помощник – възпитател

Даниела Гъгнева – помощник – възпитател

Таня Чавдарова – помощник – възпитател

 

Административен персонал:

Весела Денизова – ЗАС

 

Медицински персонал:

Радосвета Теофилова – мед.сестра

 

Огняр:  Никола Данаилов