Контакти

 

ДЕТСКА ГРАДИНА

„РАДОСТ”

Адрес: Община Пловдив, р-н „Централен“,

ул. „Дон” № 15

E-mail: radost@dg.plovdiv.bg
info-1690114@edu.mon.bg

Дирекция: 0884 20 24 63
Директор: Милена Богданова

Завеждащ административна служба: 0882 292 090
ЗАС: Весела Денизова

Мед.сестра Теофилова: 0878 10 43 86

Ако желаете да се свържете с нас, може да използвате формата ни за контакт:

Слагайки отметка, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване, относно съхранението и боравенето с информацията, изпратена чрез тази форма. Уверяваме Ви, че Детска градина "Радост" - гр. Пловдив, обработва и съхранява Вашите лични данни като име, телефон и имейл адрес, съгласно всички изисквания на българското законодателство и Регламент 679 на ЕС за защита на данните (GDPR). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да било форма, а ще се използват само за нуждите на детската градина.