Познавателни книжки

 

През Учебната 2023-2024 година педагогическият екип работи с децата по познавателните книжки и електронните ресурси на Издателство „Изкуства“ – „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

Тъй като все още електронно четимите книжки и електронните ресурси са със свободен достъп, може да се запознаете с тях, а при отсъствие на детето от детска градина и да следите пропуснатите ситуации.

Електронни ресурси: