Прием

 

тел. 0884 20 24 63 – Милена Богданова – Директор

тел. 0882 292 090 – Весела Денизова – ЗАС

e-mail:  dz-priem@plovdiv.bg

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ „РАДОСТ“

 

Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /дизентерия, салмонела, коли/ и чревни паразити /хелминти/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина.

Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето – ксерокс копие на имунизационния паспорт.

Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена три дни преди постъпване на детето в детска градина.

Име и телефон на личния лекар на детето.

Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за България имунизации!

Медицинските документи се представят на медицинската сестра няколко дни преди постъпването.

 

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски ясли  детски градини на територията на община Пловдив

Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

График на дейностите за 2023 календарна година, съгласно Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив.