Обществен съвет

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „РАДОСТ“, ГРАД ПЛОВДИВ

Председател: Тихомир Радев – представител на родителите

Основни членове:

  1. Гергана Златкова – зам. кмет „АПИОГРЕ“ в Район Централен, Община Пловдив – представител на финансиращия орган
  2. Живка Иванова – представител на родителите
  3. Цветанка Антонова – представител на родителите
  4. Павлина Младенова – представител на родителите

Резервни членове:

  1. Радослав Митев – гл. юрисконсулт в р-н „Централен“, представител на финансиращия орган
  2. Живка Иванова – представител на родителите
  3. Нора Андонян – представител на родителите

Правилник


Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 24.10.2023 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 30.01.2024 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 24.04.2024 г.


Архив
Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 22.10.2020 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 28.01.2021 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 22.04.2021 г.

Протокол № 4 от заседанието на Обществения съвет – 22.07.2021 г.

Отчет за дейността на ОС за 2020-2021 г.


Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 28.10.2021 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 31.01.2022 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 12.04.2022 г.

Протокол № 4 от заседанието на Обществения съвет – 20.07.2022 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2021-2022 г.


Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 31.10.2022 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 25.01.2023 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 26.04.2023 г.

Протокол № 4 от заседанието на Обществения съвет – 31.07.2023 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2022-2023 г.