Обществен съвет

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „РАДОСТ“, ГРАД ПЛОВДИВ

Председател: Красимир Димитров – представител на родителите

Основни членове:

  1. Октай Чалъшкан – зам. кмет „ОЗСДРСИ“ в Район Централен, Община Пловдив – представител на финансиращия орган
  2. Георги Павлов – представител на родителите
  3. Петя Димова – представител на родителите
  4. Таня Димитрова – представител на родителите

Резервни членове:

  1. Нели Йорданова – старши счетоводител в Район Централен, Община Пловдив – резервен представител на финансиращия орган
  2. Миряна Башева – представител на родителите
  3. Нора Андонян – представител на родителите
  4. Павлина Младенова – представител на родителите

Правилник

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 22.10.2020 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 28.01.2021 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 22.04.2021 г.

Протокол № 4 от заседанието на Обществения съвет – 22.07.2021 г.

Отчет за дейността на ОС за 2020-2021 г.

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 28.10.2021 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 31.01.2022 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 12.04.2022 г.