Обществен съвет

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „РАДОСТ“, ГРАД ПЛОВДИВ

Председател: Красимир Димитров – представител на родителите

Основни членове:

  1. Октай Чалъшкан – зам. кмет „ОЗСДРСИ“ в Район Централен, Община Пловдив – представител на финансиращия орган
  2. Георги Павлов – представител на родителите
  3. Петя Димова – представител на родителите
  4. Евгени Генов – представител на родителите

Резервни членове:

  1. София Георгиева – старши счетоводител в Район Централен, Община Пловдив – резервен представител на финансиращия орган
  2. Даниела Рабухчиева – представител на родителите
  3. Йорданка Петрова – представител на родителите

Правилник

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет – 22.10.2020 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет – 28.01.2021 г.

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет – 22.04.2021 г.

Протокол № 4 от заседанието на Обществения съвет – 22.07.2021 г.