Документи

 

Правилник

Етичен кодекс

Правилник за пропускателния режим

Стратегия за развитие на ДГ „Радост“ за периода 2020-2025 година

Годишен план за дейността на ДГ – 2023-2024 г.

Модел за работа в периода на адаптация

План-програма за БДП 2023-2024 г.